Giải pháp của chúng tôi

Đơn giản & Dễ dùng

Các sản phẩm của chúng tôi đều hướng tới người sử dụng. Với phương châm tối đa hoá hiệu quả sử dụng.

Phù hợp cho từng ngành

Cùng với các chuyên gia đầu ngành dày kinh nghiệm, chúng tôi nghiên cứu thiết kế phần mềm phù hợp đến từng nghiệp vụ chi tiết.

Tiết kiệm chi phí nhất

Giải pháp tổng thể và trọn gói. Từ tư vấn dịch vụ, triển khai cài đặt, đào tạo hướng dẫn sử dụng. Đem đến cho quý khách hiệu quả xứng đáng trên từng đồng vốn.

CSDL về Giá

Cái nhìn tổng quan về giá cả các sản phẩm, dịch vụ và mặt hàng thiết yếu trên địa bàn

Chi tiết

Quản lý TSCĐ

Quản lý thông tin về Tài sản cố định, công cụ dụng cụ tại đơn vị. Tổng hợp công sản lên cấp trên

Chi tiết

Hồ sơ Nhân sự

Quản lý thông tin cán bộ, hồ sơ nhân sự, thông tin quá trình công tác của cán bộ

Chi tiết!

Lương Biên Chế

Tính lương ngạch bậc, hợp đồng 68, phụ cấp. Truy lĩnh, nâng lương. Tổng hợp tiền lương

Chi tiết

Kế toán HCSN

Quản lý kế toán Hành chính sự nghiệp theo Thông tư 107 kèm theo các quy định mời nhất đi kèm. Phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN

Chi tiết

Kế toán Xã phường

Hỗ trợ đắc lực cho UBND Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý các khoản thu, chi ngân sách; Tiền mặt; Tiền gửi; Tiền lương…

Chi tiết

Kế toán Dự án

Phần mềm kế toán kế toán chủ đầu tư hỗ trợ các Ban quản lý dự án thuộc nhiều loại hình đơn vị chủ đầu tư khác nhau quản lý về nghiệp vụ

Chi tiết!

Tổng hợp BCHC

Hỗ trợ các cơ quản chủ quản Tổng hợp dữ liệu Tài chính – Kế toán của các đơn vị cấp dưới theo nhiều cấp, báo cáo tổng hợp toàn ngành

Chi tiết!

Quản lý Bán trú

Quản lý học sinh bán trú, tiền ăn, sổ đi chợ, sổ thực phẩm. Quản lý chi tiết theo từng hình thức bán trú

Chi tiết

Quản lý Trường học

Quản lý hồ sơ giáo viên, học sinh. Xây dựng thời khoá biểu, sơ đò lớp học, đánh giá, điều chuyển học sinh…

Chi tiết

Khách hàng của chúng tôi

Với kinh nghiệm triển khai trên 5000 khách hàng lớn nhỏ khắp cả nước. Dưới đây là một số khách hàng tiêu biểu