Điều khoản sử dụng Website – LifeSoftware Privacy Terms

Điều khoản sử dụng là Nội dung bạn phải đồng ý khi truy cập website: https://phanmemcuocsong.com/
Nếu bạn không đồng ý với điều khoản sử dụng, bạn có quyền rời khỏi trang web ngay lập tức.

Điều khoản sử dụng tại website này được xây dựng dựa vào căn cứ, và phù hợp với Luật An Ninh Mạng số 24/2018/QH14. Luật này được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và chính thức có Hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

dieu-khoan-su-dung

Dưới đây là những điều khoản cụ thể:

I. Về bản quyền

Mọi nội dung trên trang web này bao gồm (nhưng không giới hạn) Hình ảnh, Code, Văn bản, Video đều thuộc thuộc sở hữu của https://phanmemcuocsong.com/

Chúng tôi KHÔNG khuyến khích bạn sao chép nội dung, tuy nhiên nếu bạn sao chép nội dung tại trang web này thì bạn phải dẫn nguồn bài viết dưới một trong hai dạng sau, với cỡ chữ không nhỏ hơn cỡ chữ nội dung của bài viết gốc. Và có liên kết ngược về trang chủ:

Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các điều khoản này là một cách tôn trọng Phanmemcuocsong.com

II. Về việc sử dụng thông tin

Chúng tôi có các tuyên bố về việc thu thập thông tin, giữ an toàn bảo mật thông tin tại trang Chính sách bảo mật

III. Cookie

Cookie là các tệp tin dữ liệu được đặt trên Thiết Bị khi bạn sử dụng Thiết Bị để truy cập Trang này. Chúng tôi có thể sử dụng Cookie để thu thập và lưu giữ một số thông tin nhất định về Thói quen của bạn (nếu có). Chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie phiên (mất đi khi bạn đóng trình duyệt web) và Cookie cố định (vẫn trên máy tính của bạn cho đến khi bạn xóa chúng).

Cookie chúng tôi sử dụng là của Google Analytics. Bằng cách thay đổi các thiết lập trong trình duyệt web của bạn, bạn sẽ được thông báo nếu một cookie được lưu trữ trên máy tính của bạn. Bằng cách thay đổi các thiết lập, bạn cũng có thể thiết lập trình duyệt của bạn không chấp nhận cookies từ Website này.

IV. Về quyền miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trong các bài viết có thể vẫn còn thiếu sót, hoặc không còn đúng với thời điểm hiện tại. Do vậy chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến sai sót và thiệt hại có thể xảy ra hay đã xảy ra với bạn hoặc với người khác do bạn sử dụng thông tin từ trang web này.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác mà không nằm dưới sự kiểm soát của phanmemcuocsong.com. Chúng tôi không kiểm soát nội dung, tính chất và sự sẵn có của máy chủ và dữ liệu các trang web đó, cho nên chúng tôi không chịu trách nhiệm, và sẽ không chịu trách nhiệm về, các vấn đề phát sinh của bạn.

V. COPPA (Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em)

Khi nói đến việc thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi, Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA) khiến phụ huynh kiểm soát. Ủy ban Thương mại Liên bang, cơ quan bảo vệ người tiêu dùng của quốc gia, thực thi Quy tắc COPPA. Trong đó nêu rõ những gì các nhà điều hành trang web và dịch vụ trực tuyến phải làm để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của trẻ em trực tuyến.

Chúng tôi không đặc biệt tiếp thị cho trẻ em dưới 13 tuổi.

VI. Bình luận, đăng ký, liên hệ

Ngôn ngữ được sử dụng tại những khu vực tương tác phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

  • Ngôn ngữ được sử dụng Phải là Tiếng Việt có dấu. Hoặc tiếng Anh
  • Tất cả bình luận đều sẽ được kiểm duyệt.
  • Bình luận phải sử dụng ngôn từ văn minh, lịch sự.
  • Bạn không được phép chèn keyword, link ẩn vào bình luận
  • Bình luận có thể bị xóa mà không cần thông báo trước nếu vi phạm các tiêu chuẩn về sử dụng ngôn từ.
  • Chúng tôi không có trách nhiệm bắt buộc phải trả lời, phản hồi các thông tin bình luận, đăng ký của bạn.

Điều khoản sử dụng này có thể được thay đổi, bổ sung mà không cần báo trước. Bạn có trách nhiệm tự cập nhật tại trang này để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận chính sách này. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang sau khi đăng các thay đổi đối với chính sách này sẽ được coi là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Thân ái!