Phần mềm Quản lý Bán trú

Phần mềm Quản lý Bán trú Life_QLBT.Net với các tính năng quản lý danh sách học sinh diện bán trú, sổ báo ăn, sổ kho thực phẩm, danh mục thực đơn, thu chi…