Giới thiệu chung về phần mềm kế toán xã phường

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp, triển khai phần mềm Kế toán ngân sách và Tài chính xã, phường Life_TCXP.Net

–  Nếu bạn đang muốn chuyển đổi từ một hệ thống kế toán xã, phường thủ công sang một hệ thống “ Tự biết định khoản” đơn giản và dễ dàng sử dụng, triển khai nhanh, chuyên nghiệp hơn ngay cả đối với người chưa có kinh nghiệm về cả công nghệ thông tin  và nghiệp vụ kế toán thì Life –TCXP.Net chính là sự lựa chọn hoàn hảo của bạn. Phần mềm kế toán của công ty chúng tôi luôn được cập nhật chế độ kế toán tài chính, các thông tư hướng dẫn mới nhất:

+ Tuân thủ Thông tư 103/2005/TT-BTC của bộ Tài Chính ban hành ngày 24/11/2005 hướng dẫ về Tiêu chuẩnvà điều kiện của phần mềm kế toán.

+  Cập nhật Quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29/05/2008 về chế độ quản lý ,tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

+ Cập nhật mẫu biểu kho bạc theo Quyết định 120/2008/QĐ-BTC.

+ Cập nhật Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 về hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 144/2011/QĐ-BTC.

+ Cập nhật chế độ ngân sách và tài chính xã theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 và sửa đổi bổ sung theoThông tư 146/2011/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

+ Cập nhật các mẫu biểu chứng từ, báo cáo theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC.

+ Cập nhật Quyết định 759/QĐ-BTC về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC.

+ Cập nhật Thông tư 97/2013/TT-BTC ngày 23/07/2013 về sửa đổi,bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.

222

BÌNH LUẬN