Tập huấn phần mềm Quản lý tiền lương và biên chế Lạng Sơn

tap-huan-luong-ls

Được sự nhất trí và ủng hộ của Sở tài chính tỉnh Lạng Sơn, dưới sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo công ty TNHH Phát triển phần mềm Cuộc Sống. Cuối tháng 05/2019 vừa qua, tại Sở tài chính Lạng Sơn đã diễn ra buổi tập huấn hướng dẫn và chuyển giao phần mềm Quản lý lương biên chế cho gần 160 đơn vị thuộc khối Sở ban ngành của tỉnh.

Đội ngũ cán bộ kỹ thuật Triển khai – Bảo trì của LifeSoft kết hợp chặt chẽ với Phụ trách CNTT của Văn phòng Sở tài chính. Đã hướng dẫn cho các đơn vị nắm được nghiệp vụ sử dụng phần mềm và giải quyết các tình huống thường gặp trong quá trình sử dụng.

Ngay tại lớp tập huấn, các đơn vị được cán bộ LifeSoft trực hiếp hỗ trợ thao tác:

  • Nhập danh sách cán bộ
  • Quản lý danh sách cán bộ theo chi tiết nghiệp vụ
  • Lập bảng lương tháng
  • Nâng lương, truy lĩnh lương
  • Gửi dữ liệu tổng hợp tiền lương lên cấp trên
  • Xây dựng kế hoạch nguồn và dự toán lương kỳ tiếp theo

Tất cả học viên sau trong quá trình tập huấn đều tiếp thu tốt và tự vận hành được phần mềm để làm lương và tổng hợp tiền lương theo đúng quy trình chuyển giao. Nắm được mục đích sử dụng và tầm quan trọng của phần mềm lương biên chế. Điều này là niềm động viên lớn với đội ngũ cán bộ kỹ thuật của công ty LifeSoft.

Một số hình ảnh buổi tập huấn

tap-huan-luong-ls4
tap-huan-luong-ls3
tap-huan-luong-ls2
Đánh giá post