Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa

Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 1

     Từ ngày 26/06/2023 đến ngày 06/07/2023, Sở Tài chính phối hợp cùng Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Cuộc Sống tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Lương biên chế cho toàn bộ học viên là kế toán các đơn vị hành chính, sự nghiệp, xã phường của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

     Tại đây, các học viên được nghe cán bộ đào tạo Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Cuộc Sống giới thiệu tổng quan phần mềm Quản lý Lương biên chế; Cùng với đó là những hướng dẫn chuyên sâu về khai báo thông tin ban đầu, cập nhập hồ sơ cán bộ, tạo chi trả lương hàng tháng, tạo dự toán lương cho năm 2024 và nhu cầu kinh phí tăng thêm 6 tháng cuối năm 2023 theo NĐ24/2023/NĐ-CP … cùng một số nội dung quan trọng khác. Các học viên được trực tiếp tháo gỡ, giải đáp những khó khắn vướng mắc trong quá trình thực hiện trên phần mềm.

      Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên hiểu và nắm rõ về phần mềm quản lý Lương biên chế, từ đó áp dụng triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Góp phần thực hiện tốt về thúc đẩy chuyển đổi số cũng như công tác quản lý chi trả lương tại các đơn vị và trên toàn địa bàn tỉnh Khánh Hòa./.

Sau đây là một số hình ảnh chi tiết về Chương trình tập huần này:

Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 2
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 3
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 4
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 5
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 6
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 7
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 8
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 9
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 10
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 11
Hội nghị tập huấn Phần mềm Lương biên chế tỉnh Khánh Hòa 12
5/5 - (1 bình chọn)