Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang

Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang 1

Từ ngày 19/12/2023 đến ngày 22/12/2023, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang phối hợp cùng Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Cuộc Sống tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý Công tác Thi đua Khen thưởng cho toàn bộ học viên là Cán bộ văn hóa xã hội các đơn vị hành chính; xã phường của các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tại đây, các học viên được nghe cán bộ đào tạo Công ty TNHH Phát triển Phần mềm Cuộc Sống giới thiệu tổng quan phần mềm Quản lý Công tác Thi đua Khen thưởng; Cùng với đó là những hướng dẫn chuyên sâu về khai báo thông tin ban đầu, cập nhập hồ sơ Thi đua khen thưởng; truyền nhận, xét duyệt hồ sơ giữa các cấp; kết xuất các báo biểu tổng hợp … cùng một số nội dung quan trọng khác. Các học viên được trực tiếp tháo gỡ, giải đáp những khó khắn vướng mắc trong quá trình thực hiện trên phần mềm.      Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên hiểu và nắm rõ về phần mềm quản lý Thi đua Khen thưởng, từ đó áp dụng triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình. Góp phần thực hiện tốt về thúc đẩy chuyển đổi số cũng như công tác quản lý chế độ Thi đua khen thưởng tại các đơn vị và trên toàn địa bàn tỉnh Tuyên Quang./.

Sau đây là một số hình ảnh chi tiết về Chương trình tập huần này:

Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang 2
Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang 3
Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang 4
Hội nghị tập huấn Phần mềm Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang 5
5/5 - (1 bình chọn)