Trang download, tải về các tiện ích LifeSoft

1. Những phần mềm hỗ trợ từ xa phổ biến nhất

AnyDesk-150
UltraViewer-300x78
TeamViewer_300x78

2. Những công cụ hỗ trợ dev

Download 1
winscp-putty

3. Hình nền Lifesoft  – Desktop Wallpapers

hinh-nen-life

4. Backdrop – Backgroud – Phông nền sự kiện (tập huấn…)

Quan-Ly-tien-Luong-Va-bien-Che-Phong-Tho