Giới thiệu chung về phần mềm người có công

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai giải pháp ”Quản lý người có công” được triển khai trên nền tảng Web-service, điện toán đám mây, được áp dụng công nghệ tự động cân bằng tải Auto Traffic Server và Load Balancing, giúp cho hệ thống không bị quá tải khi có nhiều truy cập tại một thời điểm, chương trình đáp ứng đầy đủ theo:

Ø Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 10/07/2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTG ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống pháp;

Ø Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Ø Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân;

Ø Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 quyết định người có công với cách mạng và nhà ở;

Ø Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp Lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “ Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

Ø Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/07/2013 của Bộ xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/04/2013 của Thủ tướng chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở;

Ø Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ra ngày 03 tháng 06 năm 2014 Hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình ghi công liệt sĩ;

Ø  Nghị định số 20/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách

BÌNH LUẬN