Giới thiệu chung về phần mềm quản lý tài sản công

Phần mềm quản lý tài sản công là công cụ giúp các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước quản lý chi tiết các tài sản được đầu tư mua sắm tại đơn vị. Phần mềm được chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, cơ sở dữ liệu tập trung giúp các đơn vị có thể truy cập từ bất cứ đâu, từ bất kỳ thiết bị gì từ máy tính bàn, laptop, tablet, Ipad… và chỉ cần có kết nối mạng. Đối với các đơn vị chủ quản có thể thống kê báo cáo tài sản từ các đơn vị trực thuộc.

Phần mềm đáp ứng đầy đủ thông tư, quyết định.

· Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2014 quy định chế độ quản lý và tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước;

·          Thông tư 184 /2013/TT-BTC ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm quản lý tài sản cố định áp dụng trong khu vực hành chính sự nghiệp;

·          Thông tư số 185/2010/TT-BTC; Thông tư số 09/2012/TT- BTC; Thông tư số 112/2006/TT- BTC;

2

BÌNH LUẬN