Giới thiệu chung về phần mềm quản trường học

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp và triển khai phần mềm “GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC” được xây dựng bằng ngôn ngữ PHP, cơ sở dữ liệu MySQL, chương trình được chạy trên nền tảng Web-Service và được thiết kế theo:

·          Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/08/2014 – Thông tư ban hành quy định đánh giá học sinh tiểu học;

·          Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 – Thông tư ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông;

BÌNH LUẬN